ข่าวจากสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

Subscribe to ข่าวจากสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย feed
Updated: 3 hours 20 min ago

ประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน วชิรพยาบาล ประจำปี 2560

Fri, 04/28/2017 - 00:36

Vajira Emergency Medicine Conference 2017

วัน เวลา: 1 สิงหาคม 2560

สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 6 ตึกเพชรรัตน์

อัตราค่าลงทะเบียน 800 บาท (รวม workshop)

 

Tags:

ข่าวจากสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย