ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม DA-CPR 2016-1 วันที่ 14-15 ธ.ค. 2559

 

การอบรมการให้คำแนะนำการช่วยชีวิต สำหรับผู้ปฏิบัติการอำนวยการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (Dispatcher-Assisted CPR)

Dates: 
14/12/2016 to 15/12/2016

ศูนย์กู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับ SCRI ประเทศสิงคโปร์ จัดฝึกอบรมการให้คำแนะนำการช่วยชีวิต สำหรับผู้ปฏิบัติการอำนวยการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (Dispatcher-Assisted CPR) ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-15 ธ.ค. 2559

สถานที่: ห้องประชุม โยธี, ชั้น 11, อาคารเฉลิมพระเกียรติ, โรงพยาบาลราชวิถี

Subscribe to ศูนย์กู้ชีพ "นเรนทร" โรงพยาบาลราชวิถี RSS

Navigation