หลักสูตร และขั้นตอนการลงทะเบียน elective program ศูนย์กู้ชีพ"นเรนทร"โรงพยาบาลราชวิถี ปีการฝึกอบรม 2567-2568

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการฝึกอบรม 2566

Rajavithi EM resident video

ปีการฝึกอบรม 2566 โรงพยาบาลราชวิถี ผ่านการประเมินศักยภาพในการรับแพทย์ประจำบ้าน ได้ไม่เกิน 8 คน ต่อปีการฝึกอบรม

กำหนดการรับสมัคร

รอบที่ 1 ปีการฝึกอบรม 2565: 1 ต.ค. - 5 พ.ย. 2565

หลักสูตรและเกณฑ์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 2565 โรงพยาบาลราชวิถี - ศูนย์กู้ชีพ"นเรนทร"

หลักสูตร และขั้นตอนการลงทะเบียน elective program ศูนย์กู้ชีพ"นเรนทร"โรงพยาบาลราชวิถี ปีการฝึกอบรม 2565-2566

หลักสูตร กู้ชีพองค์รวม (comprehensive life support) สำหรับประชาชนทั่วไป 2019

หลักสูตร กู้ชีพองค์รวม สำหรับประชาชนทั่วไป 2019 (1 วัน )


เวลา

ความคิดเห็นของประชาชนบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่มีต่อรถพยาบาลฉุกเฉิน

หมอ-พยาบาล อาชีพที่รับภาระหนักช่วงสงกรานต์

การช่วยชีวิต (CPR) คือ สิ่งที่ประชาชนทุกคนต้องรู้

วิดีโอ นี้ทำขึ้นจากเรื่องจริง มีจุดประสงค์เพื่อให้เห็นความสำคัญของการมีกดหน้าอกโดยผู้พบเห็นเหตุการณ์ และการช็อคหัวใจด้วยเครื่อง AED โดยบุคคลทั่วไปก่อนความช่วยเหลือมาถีง จะช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตอย่างเช่นในตัวอย่างในคลิปที่ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลือด้วยการ CPR + AEDจนสามารถกลับมาเป็นปกติ ทันทีที่ถึงรพ.

Tags:

Subscribe to ศูนย์กู้ชีพ "นเรนทร" โรงพยาบาลราชวิถี RSS

Navigation