โครงการ Hero on the Road คนไทยรวมใจหลีกทางให้รถกู้ชีพ/กู้ภัยฉุกเฉิน

Hero On The Road Poster

      ภาคประชาชนและหน่วยงานภาครัฐด้านสาธารณสุข ร่วมมือกันขับเคลื่อนในการรณรงค์การหลีกทางให้รถกู้ชีพ/กู้ภัยฉุกเฉิน ซึ่งนับเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ“Hero on the Road”ผ่านทางรูปแบบต่างๆ เช่น การแสดงภาพนิ่งหรือคลิปวิดีโอผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ โดยหวังผลในการกระตุ้นให้ทุกคนร่วมกันหลีกทางให้รถกู้ชีพ/กู้ภัยฉุกเฉิน ตลอดจนการถ่ายภาพในขณะที่ถือแผ่นป้ายแฮชแท็ก(#ให้ทางรถกู้ชีพ, #ให้ทางรถพยาบาล และ #ให้ทางรถฉุกเฉิน)นอกจากนี้จะมีการจัดงาน Hero on the Road Day ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 8:30-12:30 น. บริเวณเกาะพญาไท อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการรวมพลังของภาคีทุกภาคส่วน

จากสถิติที่ผ่านมาในแต่ละปี พบว่ารถกู้ชีพ/กู้ภัยฉุกเฉินในประเทศไทยประสบอุบัติเหตุบ่อยครั้งโดยในปี พ.ศ. 2557 พบถึงกว่า 60 ครั้ง สังคมไทยและหน่วยงานต่างๆ จึงควรร่วมกันหาวิธีการป้องกันหรือลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุของรถกู้ชีพ/กู้ภัยฉุกเฉินรวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจ และแนวทางในการหลีกทางให้รถกู้ชีพ/กู้ภัยฉุกเฉินที่ถูกต้องและเหมาะสมให้แก่คนไทย 

ในเบื้องต้นโครงการนี้เกิดจากแรงบันดาลใจของกลุ่มอาสาสมัครที่เข้ามาร่วมมือกับศูนย์กู้ชีพ นเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) โดยได้มีผู้สนับสนุนโครงการเพิ่มเติม ได้แก่ สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย,สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย, สำนักงานเขตราชเทวี, สถานีตำรวจนครบาลพญาไท, สมาคมศิลปินตลก (ประเทศไทย),มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง,มูลนิธิร่วมกตัญญู, SCG, Toyota, น้ำดื่มสิงห์, แครี่บอย, บริษัท ชิโนบุ ฟู๊ดส์ แอนด์ ดริ้งค์ จำกัด, โรงพยาบาลกรุงเทพ, เครือข่าย EMS โซน 8 กทม. และเครือข่ายพันธมิตร โดยมีวัตถุประสงค์ในการวางแผนดำเนินการหาทางกระตุ้นจิตสำนึกคนไทย รวมถึงให้มีบุคลากรด้านสื่อและด้านสาธารณสุขต่างๆเข้ามาร่วมมือกันมากขึ้น เพื่อทำให้สังคมไทยของเรามีความปลอดภัยและน่าอยู่

ในระยะแรกได้มีการจัดทำ Facebook Page ชื่อ Hero on the Road ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการกระจายข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ตลอดจนเป็นการแสดงการรวมพลังผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยการถ่ายรูปขณะถือแผ่นป้ายแฮชแท็ก (#ให้ทางรถกู้ชีพ, #ให้ทางรถพยาบาล และ #ให้ทางรถฉุกเฉิน)เพื่อเป็นการส่งเสียงว่า  “ฉันคนหนึ่ง” ก็ร่วมสนับสนุนการหลีกทางให้รถกู้ชีพ/กู้ภัยฉุกเฉิน และโครงการ “Hero on the Road” 

Navigation