!! ปลาวาฬกะทะร้อน !!

Cetus = ปลาวาฬ Inculta = ทะเลทราย

(แล้วไง ?)

บล็อกตะลุยปอนๆ กับชีวิตหมอ Emergency Generation แรกของแดนสยาม...ม...หยัม ..หยัม...

ปลาใหม่หัดว่าย (น้ำ) มือใหม่หัดเขียน (บล๊อก) ....

ลงล๊อกผิดๆถูกๆก็อย่าถือนะ

Navigation