การรับสมัครและคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี และศูนย์กู้ชีพ"นเรนทร" ปีการฝึกอบรม 2562

แพทย์ผู้สนใจสมัครรับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี และศูนย์กู้ชีพ"นเรนทร" ประจำปีการฝึกอบรม 2562 สามารถ:

ความคิดเห็นของประชาชนบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่มีต่อรถพยาบาลฉุกเฉิน

โปรแกรม elective สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ปีการฝึกอบรม 2561

โปรแกรม elective สำหรับ แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการอบรม 2561

  • ช่วงเวลาฝึกอบรม: กรกฎาคม 2561-มิถุนายน 2562
  • จำนวนที่รับ: 4 ตำแหน่ง/เดือน

ดูรายละเอียดด้านใน

หมอ-พยาบาล อาชีพที่รับภาระหนักช่วงสงกรานต์

กิจกรรม "คลินิก CPR"

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ 4-6 พ.ค.61 ณ​ โรงพยาบาลอานันทมหิดล จ.ลพบุรี

ยืนยันรายชื่อลงทะเบียนกิจกรรม "คลินิก CPR"

ผลการปฏิบัติการ ศูนย์กู้ชีพ “นเรนทร” โรงพยาบาลราชวิถี ประจำปีพ.ศ. 2559

การช่วยชีวิต (CPR) คือ สิ่งที่ประชาชนทุกคนต้องรู้

วิดีโอ นี้ทำขึ้นจากเรื่องจริง มีจุดประสงค์เพื่อให้เห็นความสำคัญของการมีกดหน้าอกโดยผู้พบเห็นเหตุการณ์ และการช็อคหัวใจด้วยเครื่อง AED โดยบุคคลทั่วไปก่อนความช่วยเหลือมาถีง จะช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตอย่างเช่นในตัวอย่างในคลิปที่ผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลือด้วยการ CPR + AEDจนสามารถกลับมาเป็นปกติ ทันทีที่ถึงรพ.

Tags:

Subscribe to ศูนย์กู้ชีพ "นเรนทร" โรงพยาบาลราชวิถี RSS

Navigation